Over ons
De Mooncake Foundation -Ability 4 Disability- geeft geen geld. We geloven in het geven van trainingen en scholing, want kennis is macht. Met meer kennis kunnen mensen ZELF dingen veranderen en zelfstandiger functioneren. We geloven in het financieren van medische operaties, maar alleen in het land van herkomst van het te behandelen kind en wanneer mogelijk. Op deze manier kunnen verpleegkundigen, artsen en chirurgen hun kennis ontwikkelen en vergroten.. We geloven in het aanbieden van (medische) hulpmiddelen, bij voorkeur uit het land zelf, om zo de lokale en nationale werkgelegenheid te bevorderen. We streven ernaar om de kosten van bovengenoemde en meer te delen met de lokale overheden en betrokken tehuizen, zodat zij zelf ook verantwoording nemen voor de meest kwetsbaren in de maatschappij, de gehandicapte kinderen.
 
Mijn naam is Marlies van Strien, oprichter/voorzitter; voormalig Special Needs teacher bij RCN en voormalig VSO TEFL-docent. Ik heb altijd al een zwakke plek gehad voor de kwetsbaren in onze maatschappij en voor kinderen. Tijdens mijn 2-jarig verblijf in China voor VSO vond ik die 2 verenigd in het YSWI. Toen ik voor het eerst een bezoek bracht aan het YSWI, brak het mijn hart te zien hoe de gehandicapte kinderen werden behandeld. Gedurende mijn VSO-uitzending heb ik samen met mijn studenten een vrijwilligersgroep opgestart, die tenminste twee keer per week het tehuis bezocht. Ik ben best een beetje trots op het feit dat het ons is gelukt veranderingen door te voeren, maar er moet nog veel meer gebeuren. Na terugkomst in Nederland en na een aantal zeer betrokken adoptieouders te hebben ontmoet, besloot ik een stichting op te richten om zo meer positieve veranderingen teweeg te brengen voor de kinderen en om meer bewustzijn te kweken t.a.v. de mogelijkheden van gehandicapte kinderen, binnen de gemeenschap en hopelijk in de toekomst in heel China. Zo kwam de Mooncake Foundation-Ability 4 Disability- tot stand. Ik voel me bevoorrecht dat ik dit kan en mag doen en dat ik mensen om me heen heb die me hierin steunen.
 
Mijn naam is Ethel van der Vlies, secretaris; gelukkig getrouwd met Tim en moeder van drie wereldkinderen: twee dochters, Blossom (1997), bio en Yi Kong (2003), geboren in Yulin, Shaanxi, P.R. China en een zoon, Jing (2006), geboren in Beihai, Guangxi, P.R. China en woonachtig in Hoek van Holland, Nederland.

Via het weblog van Marlies wat zij bijhield toen ze lesgaf aan de Universiteit van Yulin ben ik met haar in contact gekomen. Al snel raakte zij zeer betrokken bij de kinderen van het Yulin SWI en in het bijzonder de kinderen met een fysieke dan wel mentale beperking en allerhande zaken die daaruit voortvloeiden.

Marlies is heel positief ingesteld en gaat er écht voor, daarom ben ik zo blij en enthousiast over het feit dat ik met haar in de “Mooncake-boot” mocht stappen. Met elkaar, maar natuurlijk niet zonder uw steun, maken we de cirkel rond voor de kinderen in het Yulin SWI!
 
Hoi, mijn naam is Ma Zhenzhen, vanaf juli 2011 lokaal assistent in Yulin
In de zomer van 2011 studeer ik af aan Yulin Universiteit, met als hoofdvak Engels. Ik begon als vrijwilliger voor Mooncake Foundation te werken in de zomer van 2010. In het afgelopen jaar ben ik mijn werk als vrijwilliger steeds meer gaan waarderen; wat Marlies en de andere Mooncake vrijwilligers deden heeft me diep geraakt. De dingen gaan helaas niet altijd even soepel m.b.t. het helpen van de gehandicapte kinderen; Marlies heeft hard moeten vechten en moet dat nog steeds.

Als Chinese vind ik dat we zelf meer verantwoording moeten nemen voor onze gehandicapte kinderen, dus heb ik besloten samen met Marlies verder te vechten na mijn afstuderen. Dat is een van de redenen dat ik haar aanbod om als lokale assistent te werken heb geaccepteerd. Het is een heel nieuwe baan en we moeten er samen in groeien, maar ik kijk er erg naar uit. Ik hoop dat meer en meer mensen, en met name jonge chinezen , zich bij ons zullen aansluiten om het leven van onze Mooncakes te verbeteren.
 
Maria van Strien, Sociaal geneeskundige M&G. Duidelijk familie van de oprichter, Marlies, en net als zij overweldigd door de kinderen na een bezoek aan het YSWI tijdens een bezoek aan Marlies gedurende haar VSO uitzending. Maria heeft een adviserende rol binnen de McF.
 
Brouwer & Oudhof, accountants. Brouwer & Oudhof is sponsor van diverse evenementen, meestal in combinatie met sponsoring door RSM Niehe Lancée, die met name gericht zijn op sport en maatschappelijk betrokken ondernemen. Bij voorkeur richten wij ons met sponsoring op de jeugd. Doelstelling hiervan is dat de jeugd de toekomst heeft en wij hen graag in de toekomst binnen onze organisatie verwelkomen!

Brouwer & Oudhof
Diakenhuisweg 11
2033 AP Haarlem
Postbus 5037
2000 CA Haarlem
Telefoon 023-5300450
Telefax 023-5367574
E-mail info@brouweroudhof.nl