Home                                                                                      Aanmelden Nieuwsbrief
Het is algemeen bekend dat in China vanwege de 1-kind politiek jarenlang meisjes te vondeling werden gelegd, omdat gezinnen de voorkeur gaven aan een zoon.

Het is wellicht nog niet algemeen bekend dat een van de meest kwetsbare groepen in China, in de wereld….de gehandicapte kinderen, wordt verlaten en naar tehuizen wordt gestuurd. Kinderen met minder zware en zware fysieke handicaps evenals kinderen met zowel een fysieke als psychische handicap of stoornis. Kinderen zonder recht van spreken of enig andere manier om voor zichzelf op te komen.

Sinds ongeveer 2000 is er een toename van verlaten gehandicapte kinderen. Vandaag de dag heeft het overgrote deel van de kinderen die naar een tehuis gaan een beperking en geen kans ooit geadopteerd te worden omdat ze te zwaar gehandicapt zijn. De meeste van hen krijgen geen of onvoldoende medische verzorging of therapie, vanwege een tekort aan financiële middelen en simpelweg omdat veel mensen zich nog steeds niet realiseren dat ook gehandicapten mogelijkheden en vaardigheden hebben. Hoewel China zich steeds meer ontwikkelt, is er nog steeds een gebrek aan kennis en bewustzijn aangaande de behandeling van bepaalde handicaps.

Dit is waar wij het verschil willen maken; waar we ons sterk willen maken voor gehandicapte kinderen en China en de rest van de wereld willen laten zien dat iedereen rechten en mogelijkheden heeft, hoe ogenschijnlijk onbelangrijk die ook mogen lijken.

Wat is ons doel?

Ons doel is om gehandicapte (verweesde) kinderen met een lichamelijke en/of psychische handicap een stem te geven. Momenteel richten wij ons met name op de kinderen in het Yulin Social Welfare Institute (YSWI) in Yulin, Shaanxi en hun pleeggezinnen. In de toekomst hopen we ons werkgebied uit te breiden naar andere tehuizen en pleeggezinnen in China.

Hoe willen we ons doel bereiken?

1. Door het trainen en scholen van de medewerkers van het tehuis evenals de daaraan verbonden pleeggezinnen
2. Door het financieren van (medische) operaties
3. Door het aanbieden van medische hulpmiddelen zoals: aangepaste schoenen, incontinentieluiers, etc.
4. Door het creëren van bewustzijn binnen de gemeenschap; lokaal, provinciaal en hopelijk ooit nationaal

Dit alles willen we bereiken met behulp van lokale overheden en in China gevestigde instituten en organisaties. Vooral daar ons uiteindelijke doel is om de kinderen een betere toekomst te geven met hulp van binnenuit.. van hun eigen mensen, hun eigen land…